Handboek voor effectieve publiek-private partnerships met Slimme Mobiliteit

Als hulpmiddel voor steden deze partnerships te verbeteren.

Handboek voor effectieve publiek-private partnerships met Slimme Mobiliteit

Als hulpmiddel voor steden deze partnerships te verbeteren.